top of page
20200212_182504.jpg

SVØMMESKOLEN

Lier svømmeklubb arrangerer svømmekurs for barn og voksne i alle aldre gjennom vår svømmeskole. Instruktørene er sertifisert og utdannet i kurssystemet til Norges Svømmeforbund.

Påmelding skjer på www.tryggivann.no. Her er det informasjon om tilgjengelige kurs, varighet og pris.

Bruk kontaktskjema under ved forespørsler til svømmeskolen. 

Svømmekurs: What We Do

SVØMMEKURS

Noen barn lærer raskt, andre bruker mer tid. For at barna skal trives i vannet, er det viktig at de får bruke den tiden de trenger.
Under hvert kurs er det en veiledende anbefaling om nivå.  Dersom ditt barn allerede går på kurs hos oss, vil instruktøren anbefale videre kursnivå.

01Vannmerket-2014-241x300.png

VANN

Vannmerkekursene fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. Kurset er for elever som ikke har noen erfaring i vann tidligere, og mange av klubbene tilbyr dette kurset fra 4-5 års alder. Det er på dette kurset man skaper grunnlaget for læring av de fire kjernefunksjonene 'Dykke', 'Flyte', 'Gli' og 'Fremdrift'.

Er barnet komfortabel med å få vannsprut i ansiktet? Hvis nei, velg Vannkurs. Hvis ja, gå videre.

02Hval-2014-241x300.png

HVAL

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Dykke', som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

Er barnet komfortabel med å ha hodet under vann, holde pusten under vann og hoppe fra kanten uten hjelp? Hvis nei, velg Hvalkurs. Hvis ja, gå videre.

03Skilpadde-2014-241x300.png

SKILPADDE

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Flyte', som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet 'bærer' kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Kan barnet flyte alene på mage og på rygg, lenge og stabilt uten hjelp? Hvis nei, meld på Skilpadde. Hvis ja, gå videre.

04Pingvin-2014-241x300.png

PINGVIN

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Gli', som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Kan barnet gli i vannet i pil på mage og på rygg med crawl beinspark? Hvis nei, velg Pingvin. Hvis ja, gå videre.

05Selunge-2014-241x300.png

SELUNGE

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Fremdrift', som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Kan barnet svømme 5 meter crawl og ryggcrawl? Hvis nei, velg Selunge. Hvis ja, gå videre.

06Sel-2014-241x300.png

SEL

På Sel-nivået har man, foruten repetisjon fra tidligere nivåer, fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynneropplæringen. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Kan barnet svømme 25 m crawl med pust på siden, 25 m ryggcrawl og stupe? Hvis nei, velg Sel. Hvis ja, gå videre.

09Sjolove-2014-241x300 (1).png

SJØLØVE

På Sjøløve-nivået har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynneropplæringen, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået. I tillegg er det viktig med repetisjon fra de tidligere nivåene.

Kan barnet svømme 25 m bryst med pust på hvert tak og korrekte beinspark? Hvis ja, gå videre.

07Delfin-2014-241x300.png

DELFIN

På Delfin-nivået har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-nivået har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert. I tillegg repetisjon fra tidligere nivåer.

Kan barnet svømme 15 m butterfly og 8 m butterfly-kick under vann? Hvis ja, gå videre.

08Hai-2014-241x300.png

HAI

På Hai-nivået har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene. I tillegg repetisjon fra tidligere nivåer.

Kan barnet svømme 100 m medley med starter og vendinger? Barnet er klart for svømmeklubben!

DSC01695_edited_edited_edited_edited.jpg

VOKSENKURS

Vi tilbyr ulike svømmekurs for voksne.

Innhold tilpasses ønsker og nivå.

- Nybegynner - her lærer du alt fra å ha hodet under vann til enkle crawle grep 

- Vidregående - her lærer du crawle teknikk 

- Treningsparti - her blir du møtt med programmer, retting på teknikk og utfordringer. En god måte å holde kroppen i form.


DSC01693_edited_edited.jpg

PERSONLIGE TIMER

Faller du eller ditt barn litt utenfor kurs og treningsgrupper? Ønsker du å styrke ferdighetene før du begynner ordentlig i klubben eller har andre behov, da kan du spørre om personlige timer. Har vi instruktører tilgjengelig kan vi tilby 8x60 min til 2500 kr. Ta kontakt for tilgjengelighet.


Svømmekurs: Tjenester

NORGES SVØMMESKOLE

Norges Svømmeskole er en mal for svømmeopplæring. Den er utarbeidet for å hjelpe klubber og kvalifiserte instruktører, som med sin erfaring vil forsterke gjennomføringen av planen.
Planen er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir instruktørene en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringen.
Planen inneholder ikke detaljerte timeplaner, da disse kun kan utvikles lokalt når man vet hvilket nivå elevene er på, og hvilke rammebetingelser man har til rådighet. Hver enkelt svømmeskole kan, i samarbeid med instruktørene, lage sine lokalt tilpassede timeplaner basert på disse rammebetingelsene.
Norges Svømmeskole har fokus på:
–         at svømmeopplæring skal være gøy
–         ferdighetsutvikling
–         svømmeteknisk utvikling
–         kognitiv utvikling
Svømmeopplæringen arrangeres av lokale svømmeklubber. Alle klubber som er registrert i Norges Svømmeskole driver svømmeopplæring etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk.

Svømmekurs: Who We Are

KONTAKT LIER SVØMMEKLUBB

Takk for innsendingen din!

Svømmekurs: Contact
bottom of page