top of page

TRENINGSGRUPPER

Våre kurs og treningsgrupper(partier) er inndelt etter ferdigheter, og ikke etter alder. Vi etterstreber å tilpasse gruppene sånn at alle er på noenlunde samme nivå. Dette skaper ”mestringsfølelse” og trygghet i vann, som igjen gir raskere resultater.

Alle våre kurs og treningsgrupper har dedikerte trener(e)/instruktører og assistenter, som har nødvendig opplæring, lager treningsprogram, gir instruksjon og veiledning som er tilpasset gruppens ferdigheter.

Hovedtrener er Oddvar Borgstrøm.

Pga korona er det midlertidig avvikende treningstider. Se Spond for oppdaterte treningstider.

Trening: About Us
20200209_082842.jpg

A-PARTIET

Trening: Produkter

MESTRINGSKRAV

 • Delta på sosiale kvelder arrangert av klubben.

 • Bidra til at nye svømmere trives i klubben,- inkluderende.

 • I perioder være fadder for yngre svømmere.

 • Delta på teambuilding.

 • Være med i planlegging av sesongen.

 • Delta på minst 3 treninger/uke.

 • Være med på minst 2 treningsleirer/år.

 • Driver med organisert styrketrening.

 • Driver med bevegelighetstrening.

 • Lære å disponere sine krefter på stevner.

 • Gjennomføre tester på trening og følge disse opp.

 • Kan gjennomføre laktat tester på treninger og stevner.

 • Få mer kunnskap om terskeltrening.

 • Få mer kunnskap om restitusjonstrening.

 • Få kunnskap om  ulike typer for styrketrening.

 • Få kunnskap om basistrening.

 • Få mer kunnskap om kosthold.

 • Motiveres til å videreutvikle sin teknikk.

 • Svømmere kan gjennomføre morgentreninger

TRENINGSTIDER OG PRIS

TIRSDAG

19:00 - 19:30: Landtrening

19:30 - 21:00: Svømming

ONSDAG

18:00 - 18:30: Landtrening

18:30 - 20:00: Svømming

TORSDAG

19:00 - 19:30: Landtrening

19:30 - 21:00: Svømming

SØNDAG

19:00 - 21:00: Svømming

PRIS:
Treningsavgift per halvår/semester: 1950,-.

I tillegg kommer medlemskap på 200,- per år  og lisens for lisensierte svømmere som deltar på approberte stevner.

20200212_180735_edited_edited.jpg

B-PARTIET

Trening: Produkter

MESTRINGSKRAV

 • Forbedre de svømmetekniske ferdighetene.

 • Delta på landtreninger.

 • Legge vekt på allsidighet.

 • Delta på minst 2 eller flere treninger/uke.

 • Ha kjennskap til  svømmetekniske regler.

 • Føre svømmelogg(egen evaluering av trening).  Egen bok til dette.

 • Skal vite om sine arbeidsoppgaver på treninger og stevner.

 • Ha fokus på ”å gjøre hverandre gode”.

 • Delta på sosiale aktiviteter som arrangeres av klubben.

 • Gjennomføre ulike fysiske tester og følge disse opp på treningnene.

 • Det er ønskelig at svømmeren har en treningsdrakt, t-shirt, badehette med Lier svømmeklubb sin logo på.

 • Møte 15 min. før hver trening.

 • Skal delta på minst 1 treningsleir arrangert i skoleferier.

TRENINGSTIDER OG PRIS

TIRSDAG

17:30 - 18:00: Landtrening

18:00 - 19:30: Svømming

19:30 - 19:45: Uttøyning

ONSDAG

17:00 - 18:30: Svømming

18:30 - 18:45: Uttøyning

TORSDAG

17:30 - 18:00: Landtrening

18:00 - 19:30: Svømming

19:30 - 19:45: Uttøyning


​PRIS:
Treningsavgift per halvår/semester: 1650,-.

​I tillegg kommer medlemskap på 200,- per år  og lisens for lisensierte svømmere som deltar på approberte stevner.

DSC01709.jpg

C-PARTIET

Trening: Produkter

MESTRINGSKRAV

 • Forbedre de svømmetekniske ferdigheter.

 • Delta på bevegelighetstrening etter svømmetrening.

 • Legge vekt på allsidighet.

 • Mestre startstup og vendinger.

 • Ha kjennskap til  svømmetekniske regler.

 • Ha fokus på ”å gjøre hverandre gode”.

 • Delta på sosiale aktiviteter som arrangeres av klubben.

 • Møte 10-15 min. før hver trening.

 • Svømmerne skal ha badehette og T-shirt med Lier svømmeklubb sin logo på stevner.

TRENINGSTIDER OG PRIS

TIRSDAG
17:00 - 18:00: Svømming
18:00 - 18:15: Uttøyning

TORSDAG
17:00 - 18:00: Svømming
18:00 - 18:15: Uttøyning

PRIS:
Treningsavgift per halvår/semester: 1450,-.
I tillegg kommer medlemskap på 200,- per år  og lisens for lisensierte svømmere som deltar på approberte stevner.

DSC01693.jpg

D-PARTIET

Trening: Produkter

MESTRINGSKRAV

 • Forbedre de svømmetekniske ferdigheter.

 • Delta på bevegelighetstrening etter svømmetrening.

 • Legge vekt på allsidighet.

 • Mestre startstup og vendinger.

 • Ha kjennskap til  svømmetekniske regler.

 • Ha fokus på ”å gjøre hverandre gode”.

 • Delta på sosiale aktiviteter som arrangeres av klubben.

 • Møte 10-15 min. før hver trening.

 • Svømmerne skal ha badehette og T-shirt med Lier svømmeklubb sin logo på stevner.

TRENINGSTIDER OG PRIS

TIRSDAG
17:00 - 18:00: Svømming
18:00 - 18:15: Uttøyning

TORSDAG
17:00 - 18:00: Svømming
18:00 - 18:15: Uttøyning

PRIS:
Treningsavgift per halvår/semester:
En trening per uke: 1050,-
To treninger per uke : 1450,-
I tillegg kommer medlemskap på 200,- per år  og lisens for lisensierte svømmere som deltar på approberte stevner.

bottom of page